น้ำผักและผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพสามารถใช้ผักและผลไม้สดมาปั่นผสมรวมกัน และดื่มพร้อมกากใย ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือ ธรรมชาติช่วยชีวิตว่า….

1.ควรเลือกผักและผลไม้ที่สด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน เช่น ผักอินทรีย์ จากนั้นล้างผิวเปลือกให้สะอาดและหากเป็นไปได้ควรปั่นทั้งเปลือกและเมล็ด

2. เลือกเครื่องปั่นที่ทนความร้อนสูงโดยเรียกว่าเครื่องปั่นขนาด 3.5 แรงม้า มีความเร็วในการปั่นเท่ากับ 45000 รอบ/นาที เหตุที่ต้องเลือกเครื่องปั่นที่มีความเร็วสูง เพราะต้องการบดปั่นเส้นใยของพืชจนละเอียด เพื่อให้ปล่อยอินทรีย์สารออกมาเต็มที่ ช่วยให้เซลล์ดูดซึมได้ทันที โดยเฉพาะอินทรีย์สารจากพืชซึ่งพบมากในราก หน่อ และเมล็ด แต่คนส่วนใหญ่ตัดทิ้ง เพราะแข็งและเคี้ยวยาก

น้ำผักและผลไม้ปั่นสามารถปั่นผสมผักและผลไม้รวมกันได้หลากหลาย ให้ทั้งประโยชน์จากใยอาหารและอินทรีย์สารจากพืช ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันและระบบรักษาตนเองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[Online] www.webmd.com

[Online]http:// nataliegermishuys.wordpress.com

แบ่งปัน